Decyzja gminy nr 2/2017

2017-02-13
W sprawie braku potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami.
więcej »

Uwagi do MPZP

2017-02-09
Szanowni Państwo,

W poniższych linkach znajdziecie Państwo poprawione, zaktualizowane i przegłosowane na zebraniu wiejskim uwagi do planowanego MPZP.
więcej »

Stanowisko Burmistrza w sprawie utworzenia metropolii Warszawskiej

2017-02-06
Szanowni Państwo,

w załączeniu Stanowisko Burmistrza w sprawie metropolii Warszawskiej.
więcej »

Ferie 2017 w Bibliotece w Józefosławiu

2017-02-06
Biblioteka w Józefosławiu zaprasza na ferie 2017.

Zajęcia będą odbywały się w drugim tygodniu ferii od 20-24 lutego.
więcej »

Obwieszczenie Gminy z dnia 29.12.2016

2017-01-27
Obwieszczenie Gminy o nie dopuszczeniu Stowarzyszenia Osiedle Saturna do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek 348/5 , 348/6.
więcej »