Postanowienie dot. rozbudowy ul. Geodetów

2017-01-02

Postanowienie dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Geodetów na odcinku od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej, gmina Piaseczno i gmina Lesznowola.

Treść Postanowienia - LINK