Obwieszczenie Gminy z dnia 29.12.2016

2017-01-27

Obwieszczenie Gminy o nie dopuszczeniu Stowarzyszenia Osiedle Saturna do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek 348/5 , 348/6.

 

Link do treści obwieszczenia - TUTAJ