Projekt zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.. - wnioski Rady Sołeckiej

2014-09-09
Obecnie nasza gmina opracowuje nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno. Projekt zmian został wyłożony do wglądu od 14.07 do 14.08.2014 r.
więcej »

Budżet Gminy 2015 - wnioski złożone przez Radę Sołecką

2014-09-04
Rada Sołecka Józefosławia złożyła następujące wnioski do budżetu gminy w roku 2015:
więcej »

2 września godz. 19.00 - spotkanie Rady Sołeckiej

2014-08-26
Ze względu na termin składania wniosków do Studium (5 września) Rada Sołecka wyjątkowo spotka się w 1. wtorek miesiąca czyli 2 września.
więcej »

ul. Cyraneczki - ruszyły prace na odcinku w kierunku Ogrodowej

2014-08-26
Według informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, ponownie ruszyły prace budowlane na odcinku ul. Cyraneczki w kierunku ul. Ogrodowej.
więcej »

Wstępna koncepcja parku przy ul. Ogrodowej czeka na konsultacje społeczne.

2014-08-25
Jest już wstępny projekt zagospodarowania terenów przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu, które Gmina Piaseczno w czerwcu wydzierżawiła od Politechniki Warszawskiej.
więcej »