Wnioski Rady Sołeckiej do budżetu Powiatu Piaseczyńskiego 2015

2014-09-27
Rada Sołecka zgłosiła następujące wnioski do budżetu powiatu piaseczyńskiego.
więcej »

Zebranie Wiejskie 25 września 2014 godz. 19.00 - głosowanie Funduszu Sołeckiego 2015

2014-09-18
Szanowni mieszkańcy,

Zapraszamy na Zebrane Wiejskie Józefosławia, które odbędzie się w kolejny czwartek 25 września 2014 o godz. 19 w szkole na Kameralnej.

więcej »

Projekt zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.. - wnioski Rady Sołeckiej

2014-09-09
Obecnie nasza gmina opracowuje nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno. Projekt zmian został wyłożony do wglądu od 14.07 do 14.08.2014 r.
więcej »

Budżet Gminy 2015 - wnioski złożone przez Radę Sołecką

2014-09-04
Rada Sołecka Józefosławia złożyła następujące wnioski do budżetu gminy w roku 2015:
więcej »

2 września godz. 19.00 - spotkanie Rady Sołeckiej

2014-08-26
Ze względu na termin składania wniosków do Studium (5 września) Rada Sołecka wyjątkowo spotka się w 1. wtorek miesiąca czyli 2 września.
więcej »