ul. Cyraneczki - ruszyły prace na odcinku w kierunku Ogrodowej

2014-08-26
Według informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, ponownie ruszyły prace budowlane na odcinku ul. Cyraneczki w kierunku ul. Ogrodowej.
więcej »

Wstępna koncepcja parku przy ul. Ogrodowej czeka na konsultacje społeczne.

2014-08-25
Jest już wstępny projekt zagospodarowania terenów przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu, które Gmina Piaseczno w czerwcu wydzierżawiła od Politechniki Warszawskiej.
więcej »

Rozpoczyna się budowa Placu Zabaw przy Tenisowej

2014-08-18
Według informacji otrzymanej w Gminie w najbliższych dniach rozpoczną się prace nad przygotowaniem placu zabaw przy ul. Tenisowej. Prace mają się zakończyć do 30 września 2014.
więcej »

Fundusz Sołecki 2015 - składanie wniosków do 31 sierpnia 2014

2014-08-01
Fundusz Sołecki Józefosławia na rok 2015 wynosi 34.680 zł.

Prosimy o przesyłanie do Rady Sołeckiej propozycji wniosków dot. wydatkowania FS do dnia 31 sierpnia 2014 na adres mailowy rada@solectwojozefoslaw.pl.

Wnioski zostaną rozpatrzone na spotkaniu Rady Sołeckiej w dniu 2 września 2014, a następnie ostateczna lista propozycji będzie przedstawiona do zatwierdzenia na Zebraniu Wiejskim zaplanowanym na 25 września 2014.
Do 30 września 2014 wnioski zostaną przekazane Burmistrzowi.

więcej »

Ankieta dot. kierunków rozwoju przestrzeni publicznej J&J

2014-06-27
Informacja z Wydziału Promocji Gminy:

W dniach 3-5 lipca 2014 roku w ramach prac nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni w miejscowości Józefosław i Julianów zostanie przeprowadzone badanie ankietowe oraz wywiady wśród mieszkańców, dotyczące opinii na temat potrzeb i kierunków rozwoju przestrzeni publicznej obydwu miejscowości.
więcej »