ROK 2018

Fundusz Sołecki na rok 2018 wynosi 48.253 zł

ROK 2017

.

 

Fundusz Sołecki dla Józefosławia w roku 2017 wynosi 39.569 zł.

FS 2016 - 37.425 zł

FS 2016 - ZMIANY

W dniu 11 marca 2016 na Zebraniu Wiejskim zostało zmienione przeznaczenie środków z FS 2016.

W związku z tym, że sprzęt nagłaśniający dla szkoły został zakupiony z budżetu gminy, kwota 15.000 zł została ponownie rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi na zebraniu wnioskami na.

1. Nagłośnienie małej hali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu - 11000 zł.

2. Dofinansowanie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej ,,Con fuoco” 3000 zł.

3. Zakup koszy na śmieci- 1000zł.

 

Protokół z Zebrania jest dostępny w zakładce Zebrania Wiejskie.

------------------------------------------------------------------------------------------------

W piątek 4 września 2015 odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Józefosław, na którym obecni mieszkańcy zadecydowali o przeznaczeniu FS 2016 dla Józefosławia.

Przeznaczono go na następujące przedsięwzięcia:

 

  1. Zakupu sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej ZSP w Józefosławiu - 15.000 zł - zmiana na ZW 11 marca 2016 - patrz wyżej
  2. Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa  - 3000 zł
  3. Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu - 3000 zł 
  4. Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie – 5.000 zł
  5. Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa – 500 zł
  6. Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu – 3700 zł
  7. Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie – 7.225 zł

 

RAZEM: 37.425 zł

Protokół z Zebrania dostępny w w zakładce Zebrania Wiejskie.

Rok 2015

Fundusz Sołecki na rok 2015 wynosi 34.680 zł

Mieszkańcy na Zebraniu Wiejskim w dn. 25 września 2014 zdecydowali przeznaczyć tę kwotę na następujące przedsięwzięcia:

1. Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł - zrealizowano

  
2. Zakup strony www. solectwojozefoslaw.pl – 3500 zł (zmiana wprowadzona na ZW z dn. 22 kwietnia 2015 - patrz protokół) - zrealizowano
3. Utrzymanie i modernizacja strony www.solectwojozefoslaw.pl - 500 zł (zmiana na ZW z dn. 22 kwietnia 2015 - patrz protokół) - w trakcie realizacji
  
4. zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu (50% kosztów) – 4500 zł - zrealizowano
  
5. Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 10 szt. – 3600 zł - zrealizowano
  
6. Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej – 8.000 zł - realizacja niemożliwa w roku 2015 - będzie zmiana przeznaczenia
  
7. Wieczory seniora – 4580 zł - do realizacji wspólnie z Klubem Seniora
  
Wskazane zadania muszą być wykonane do końca roku 2015.
 
Protokół z zebrania jest dostępny w zakładce Zebrania Wiejskie.

Rok 2014

Fundusz Sołecki dla Józefosławia w roku 2014 wynosi 33.525 zł.

Mieszkańcy na Zebraniu Wiejskim 17.10.2013 postanowili przeznaczyć go na następujące przedsięwzięcia:

7.600 zł – na zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw i umieszczenie ich na  terenie przyszłego parku na Ogrodowej lub na przyszłym placu zabaw na ul. Tenisowej - zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw przy Tenisowej

7.000 zł – na dofinansowanie potrzeb szkoły w Józefosławiu - zakupiono urządzenia na plac zabaw do szkoły przy ul. Śnieguliczki

10.925 zł – na wybudowanie fragmentu chodnika (ok. 150 m) na ul. Ogrodowej, (od ul. Cyraneczki w stronę kościoła) - wykonano w listopadzie 2014

8.000 zł -  na zakup i montaż ławek i ogrodzenia przy planowanym zbiorniku retencyjnym przy ul. Cyraneczki - zakupiono 6 ławek i 7 koszy na ul. Cyraneczki

Termin wykonania zaplanowanych zadań - do końca roku 2014.


Nota wyjaśniająca:

Ze względu na niedotrzymanie terminu uchwalenia Funduszu Sołeckiego 2014 przez Zebranie Wiejskie (tj. do dnia 30 września 2013), Fundusz Sołecki 2014 jako taki nie został przyznany sołectwu Józefosław.

Nie mniej jednak na Zebraniu Wiejskim w dn. 17.10.2013 Pan Burmistrz obiecał, że kwota przewidziana dla Józefosławia w ramach pierwotnego Funduszu Sołeckiego (czyli 33.525 zł) będzie przeznaczona na przedsięwzięcia w Józefosławiu przegłosowane przez mieszkańców.

Rok 2013

Kwota Funduszu Sołeckiego w roku 2013 - 33.053 zł

8.000 zł – na dofinansowanie klubu sportowego w Józefosławiu – zmiana przeznaczenia kwoty przez ZW w dn. 17.10. 2013 na zakup wiat przystankowych.

14.053 – na dofinansowanie projektu zbiornika retencyjnego u zbiegu Wilanowskiej i Cyraneczki – zmiana przeznaczenia kwoty przez ZW w dn. 17.10.2013 na zakup wiat przystankowych.

5.000 zł – na potrzeby szkoły w Józefosławiu – kwota wydatkowana na zakup szafek dla dzieci w szatni.

6.000 zł – na organizację Wieczorów Seniora

Rok 2012

5.000 zł - organizacja pikniku dla mieszkańców Józefosławia

3.000 zł - współfinansowanie występu Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej "Con Fuoco"

7.000 zł - organizacja wieczoru seniora

8.000 zł - prace odwodnieniowe na terenie wsi