Kadencja 2016-2020

Sołtys - Jan Dąbek

Rada Sołecka:

1. Marek Kloc

2. Ilona Ośko

3. Anna Rupińska

4. Bartosz Kijek

5. Alicja Perlińska

6. Elżbieta Lenard

7. Katarzyna Marciniak

8. Ewa Bielska